Agenda

Peresmian Masjid Siti Maryam Nglarang Wedomartani

18/02/2023 - 18/02/2023
Nglarang Wedomartani Ngemplak

Peresmian Masjid Siti Maryam Nglarang Wedomartani, Sabtu 18 Februari 2023 jam 07.00 WIB di Nglarang Wedomartani Ngemplak